Fachschaften

Ansprechpartner der Fakultäten

Studentinnen und Studenten im Hörsaal in einer Reihe

 

Fachschaft ANG

                           Samuel Siller                 Jawed Mohammadi

                           fachschaft.ang@th-rosenheim.de

Fachschaft BW                    

                           Andreas Schlosser          Raphaela Duffner

                           fachschaft.bw@th-rosenheim.de

Fachschaft CTW (Campus Burghausen)

                           Daniel Bröcker                Alexandra Dorsch

                           fachschaft.ctw@th-rosenheim.de

Fachschaft GSW                  

                           Ludwig Zeiser                Tatjana Kerschl

                           fachschaft.gsw@th-rosenheim.de

Fachschaft HTB                  

                           Maximilian Moosreiner    Jens Sebastian Nieß

                           fachschaft.holz@th-rosenheim.de

Fachschaft IAD                   

                           Antonia Müller                Philipp Herrmann

                           fachschaft.inn@th-rosenheim.de

Fachschaft INF                 

                           Vitus Henkel                     Marco Gohn

                           fachschaft.inf@th-rosenheim.de

Fachschaft ING                 

                           Julius Müller

                           fachschaft.ing@th-rosenheim.de

Fachschaft SW (Campus Mühldorf am Inn)

                           Thomas Roth                   Dominik Herz

                           fachschaft.sw@th-rosenheim.de

Fachschaft WI 

                           Evelyn Jonasch                Jakob Werner

                           fachschaft.wi@th-rosenheim.de